Улогата на одделенскиот наставник при описменувањето на децата кај раната училишна возраст

Oбразовниот систем во последниве години се наоѓа пред големи предизвици. Се чуствува забрзаниот раст и развој на научните, техничките и технолошките достигнувања. Сè поизразни

Read more

Истражување кое покажува дека постарите мајки се подобри мајки

Според едно истражување од Данска, психолошката зрелост на постарите мајки има позитивно влијание врз развојот на децата. Истражувањето исто така покажало и дека постои

Read more

Што црта вашето дете?

Психолозите тврдат дека со помош на цртежите вашето дете ги искажува своите емоции, својата душевност, својот начин на кој го доживува светот околу себе.

Read more

Играта кај децата

Играта за децата е толку важна, колку и љубовта, грижата, надежта. Специјалистите за детски развој сметаат дека, играта е од исклучително значење за умствениот,

Read more

Да одгледаме воспитани деца, без насилство

Додека учат да одат и говорат, додека учат како да се хранат и спијат, уште во првите години од својот живот, со помошта на

Read more

Активностите со пластелин се корисни за развој на децата

Моделирањето има многу предности и е од голема важност, за децата. Тоа дава широк спектар на творечко изразување. Од една страна, ја развива фантазијата

Read more

Како да одгледаш еден иден музичар?

Неколку идеи со кои полесно, децата ќе ја засакаат музиката… Ако сакате вашите деца да ја ценат и сакаат музиката, не е потребно да

Read more

Препораки на Марија Монтесори, за работа со деца во група

Неколку корисни совети, кои се дел од техниките на Марија Монтесори, за работа со деца во група: – Не го закачајте детето, ако тоа

Read more

Четири основи на методот Монтесори

Во претходните неколку постови зборувавме за историјатот на Монтесори методот, како и животот и делото на Марија Монтесори. Овој пат, ќе ве запознаеме со

Read more