Четири основи на методот Монтесори

Во претходните неколку постови зборувавме за историјатот на Монтесори методот, како и животот и делото на Марија Монтесори. Овој пат, ќе ве запознаеме со

Read more

Дизајн на играчки за деца низ 20-тиот век

Во 1900 година Елен Кеи, реформаторка од Шведска, предскажала дека тоа ќе биде век на детето. Целиот 20-ти век е одбележан со интензивни општествени

Read more