Како ќе изгледаат детските игралишта во иднината?

Пластиката повеќе не е во мода. Иднината на детските игралишта е во нивното минато. Природните материјали и форми, уште од древни времиња се главно

Read more

Играта кај децата

Играта за децата е толку важна, колку и љубовта, грижата, надежта. Специјалистите за детски развој сметаат дека, играта е од исклучително значење за умствениот,

Read more