Истражување кое покажува дека постарите мајки се подобри мајки

Според едно истражување од Данска, психолошката зрелост на постарите мајки има позитивно влијание врз развојот на децата. Истражувањето исто така покажало и дека постои

Read more

Дизајн на играчки за деца низ 20-тиот век

Во 1900 година Елен Кеи, реформаторка од Шведска, предскажала дека тоа ќе биде век на детето. Целиот 20-ти век е одбележан со интензивни општествени

Read more