Национална историја во учебниците по историја во основно училиште

Во образовниот процес, историјата има примарно значење во формирањето на националниот идентитет и личниот развој. Читањето историски текстови е придружено со интензивни емоции кои

Read more

Улогата на одделенскиот наставник при описменувањето на децата кај раната училишна возраст

Oбразовниот систем во последниве години се наоѓа пред големи предизвици. Се чуствува забрзаниот раст и развој на научните, техничките и технолошките достигнувања. Сè поизразни

Read more

„Клинциве“ или се генијалци, или некој „штанца“ оценки!

Периодов знаев да налетам на некои пријатели со кои се знаеме од студентски денови, кои се мое годиште, или некоја година постари. Дел од

Read more

Поради методот на предавање, учениците ги мразат книгите

Светски познатиот писател за деца Филип Пулман – автор на трилогијата „Темните материи“ (Северна Светлина… позната уште како “Златниот Компас“), го поистоветува начинот на

Read more