Улогата на одделенскиот наставник при описменувањето на децата кај раната училишна возраст

Oбразовниот систем во последниве години се наоѓа пред големи предизвици. Се чуствува забрзаниот раст и развој на научните, техничките и технолошките достигнувања. Сè поизразни

Read more

„Клинциве“ или се генијалци, или некој „штанца“ оценки!

Периодов знаев да налетам на некои пријатели со кои се знаеме од студентски денови, кои се мое годиште, или некоја година постари. Дел од

Read more