Сечко сечи, Марта дери, април кожи продава

Во текот на месец март честа тема за разговор меѓу луѓето е времето. Променливите денови, студот, сланата и мразот што се закануват да ги

Read more

Нaродни умотворби од албанскиот дел на Преспа

Нaродни умотворби од Преспа под Албанија.Името на Иван планина по чупата Ивана… Два беќара а сака чупата Ивана. И со обата татко му на

Read more

Обичаи при разни трудови дејности – Од минатото на Малешевијата

Кога при правењето на сирењето ќе се забележи дека нешто не е како што треба, водата ја прекрстуваат со китка од Богородичина трева и

Read more

Свадбени обичаи од Мариово

Невестата и зетот им гувееле на свекорот, свекрвата, нункото, нунката, старосбватот, старосватицата и другите законити луѓе. Свекорот го дарувала со чорапи или крпа, свекрвата

Read more

Водичарски песни од Битуше

Обичаи и верувања: Водичарски песни од село Битуше, запишани од Гале Фидановски. 1. -Добре ми дојде Свети Јоване, -Добре те најдов, еј нови куме,

Read more

Од минатото на Горноселието

Близнаци Ко заврши Првата светска војна, ко ватиле болези, не прибирала болеста ни стари ни млади, се со ред ојло. Туку ќе го стресит

Read more

Празнувањето во Свети Јован Бигорски

На североисток од градот Дебар на растојание од 5 часа по ребрата на планината Бистра, која се простира од југ кон север среде каменести

Read more

Сениште во Велес

Марија Сазданица откоа си вечерале со сина је Петрета, си легнале на чардаче да спијат. Петре беше заспал, а Марија уште не беше заспала.

Read more

Наш народен живот: Од Гостиварскиот крај

Ко дојдоф нееста најдов петина девери, најдов двајца сфекрофци, две свекрви (двајца сфекровци викаме: еден стрико и еден прав свекор… Месени јадења  Од брашно

Read more

Свадбени обичаи од Дебарца

Свадбите во Дебарца се прават најчесто во есен по Петковден, откако ќе завршат полските работи, или во зима во мрсниците, меѓу Божик и Месни

Read more