Наш народен живот: Од Гостиварскиот крај

Ко дојдоф нееста најдов петина девери, најдов двајца сфекрофци, две свекрви (двајца сфекровци викаме: еден стрико и еден прав свекор… Месени јадења  Од брашно

Read more