Празнувањето во Свети Јован Бигорски

На североисток од градот Дебар на растојание од 5 часа по ребрата на планината Бистра, која се простира од југ кон север среде каменести

Read more