Нaродни умотворби од албанскиот дел на Преспа

Нaродни умотворби од Преспа под Албанија.Името на Иван планина по чупата Ивана… Два беќара а сака чупата Ивана. И со обата татко му на

Read more

Македонски народни песни од Битолско

Ѓорѓи Белџигеровски беше собирач на македонски народни умотворби од повеќе региони на Македонија. Роден е во градот Ресен во 1930 година. Еден дел од

Read more

Народни благослови

Од народните умотворби засновани врз верувањето во магиската моќ на зборот посебно внимание заслужуваат благословите и клетвите. Тие потекнуваат од дамнешните времиња кога човекот

Read more

Објавен „Зборник на македонски горански песни“

Во издание на „Бата прес“ во едицијата „Народни умотворби“ излезе од печат втората книга „Зборник: македонски горански песни“ што ги собра Мехмет Хоџа, горанец,

Read more