Џамала

Џамаларските обреди се едни од обредите кои се најистражувани,  а се останати како такви и до ден денес. Џамаларскиот обичај може да се сретне

Read more

Соколот во македонското народно творештво

Соколот е птица која доста често (ако не и најчесто) во споредба со другите видови птици, се среќава во македонските народни песни. “Море сокол

Read more