Национална историја во учебниците по историја во основно училиште

Во образовниот процес, историјата има примарно значење во формирањето на националниот идентитет и личниот развој. Читањето историски текстови е придружено со интензивни емоции кои

Read more

Убиството на Тодор Александров

На 31 август 1924 година во месноста “Лопово”, над с. Сугарево во Пирин Планина, е убиен членот на Централниот комитет на Внатрешната Македонска Револуционерна

Read more