Национална историја во учебниците по историја во основно училиште

Во образовниот процес, историјата има примарно значење во формирањето на националниот идентитет и личниот развој. Читањето историски текстови е придружено со интензивни емоции кои

Read more

Никола Ристевски: Добар ден Македонијо, среќна ли си денес?

Добар ден Македонијо, среќна ли си денес? Веројатно повеќето од оние кои ќе го прочитаат текстов, се на слично мнение – важно е да

Read more

Подигнување на јавната свест за правата на лицата со посебни потреби

Вчера (четврток, 20 септември, 2012 година) на Плоштадот Македонија, се реализираше Мултимедијален настан за подигнување на јавната свест за промоција на еднакви права на

Read more