Годишна програма на Националната галерија на Македонија за 2022 година

Планирани настани, изложби и проекти во Националната галерија на Македонија за 2022 година… Месецот март со својот календар донесе две вонпрограмски содржини. Прв настан

Read more

Програма на Националната галерија до крајот на 2020 година

Почетокот на 2020 година работата на Националната галерија, како и кај сите светски музеи и галерии, се базираше на интерактивни содржини на електронските медиуми

Read more

Нов повик на програмата „Инкубатор“ за млади уметници

Програмата „Инкубатор“ за развој на младинската културна сцена, која ја организира Културниот центар „Интерарт“, објавува нов отворен повик за аудиции на млади уметници. Тие

Read more

Асаф Адеми: 3,1 Милијарди денари за културата во 2019-та

Предлог-буџетот на Министерството за култура за 2019 година изнесува 3,1 милијарди денари. Буџетот на самото Министерство изнесува 215,5 милиони денари, а буџетот за финансирање

Read more

Утврдена Програмата за културна соработка меѓу Македонија и Бугарија 2018-2021

Информацијата за склучување Програма за соработка во областа на културата меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура на Република Бугарија

Read more