„110 години од раѓањето на Личеноски“ низ слика

Пред десетина дена во Даут-пашиниот амам, кој е во склопот на НУ Национална галерија на Македонија, се случи исклучително важен настан за македонската култура.

Read more