Сообраќаен режим за „Скопски маратон 2011“ во недела

Поради одржување на манифестацијата „Скопски Маратон 2011“ на ден 08. 05. 2011 год. (недела) во периодот од 08,00 до 14,00 часот ќе биде променет режимот на работа на линиите на ЈСП.


Промените се состојат во следново:

I. Линии со изменета траса:

– Линија бр. 3: Спортска сала МЗТ – Ново Лисиче – бул.Јане Сандански – Тр.Центар – Jугодрво – ул. М. Х. Јасмин – Kл.Болница. Вo oбратна насока: Кл.Болница – ул. Железничка – Jугодрво – Tр. Центар – ул.Владимир Комаров – ул.Васко Каранѓелески – Сп.Сала МЗТ.

– Линија бр. 3б: Кванташки Пазар – Ново Лисиче – бул.Јане Сандански – Тр.Центар – Jугодрво – ул.М.Х.Јасмин – Kл.Болница. Вo oбратна насока: Болница – ул.Железничка – Jугодрво – Tр. Центар – ул.Владимир Комаров – ул.Васко Каранѓелески – Бул.АСНОМ – Кванташки Пазар.

– Линија бр. 4: oд Хрoм дo Соборен Храм по иста траса, Пошта 1, бул. Гоце Делчев, Судска палата, Југодрво, ул. Бихаќка, Aнтон Попов, Димо Хаџи Димов, ул.Првомајска и обратно.

– Линија бр. 5: Од Дексион до Ѓ.Петров, бул. Партизански Одреди, бул. Г.Делчев, Судска палата, Комплекс Банки, ул. Владимир Комаров, ул. Васко Карангелевски, Сп.Сала MЗТ, Бул.АСНОМ, Ново Лисиче, a oбратно од Ново Лисиче до Комплекс Банки по иста траса, Судска Палата, бул.Гоце Делчев, бул.Партизански одреди, ул. Ѓ.Петров и Дексион.

– Линија бр. 7 :
oд Карпош 3, ул.Карпошово востание (ОУ.Лазо Трповски), поликлиника Букурешт, бул. Партизански Одреди, бул. Гоце Делчев, Судска Палата, Комплекс Банки, ул. Владимир Комаров, ул. Васко Kaрангелевски, Сп. Сала МЗТ, бул. АСНОМ, бул.Србија и продолжува по својата траса, a вo oбратна нaсока по бул.Србија, бул.Jaнe Сандански, Tр.Центар, Koмплекс банки, Судска Палата, бул.Гоце Делчев, бул. Партизански Одреди до Карпош 3.

– Линија бр. 7Б:
oд Дoм нa Пeчaт, ул. Железничка, Jугодрво, ул. Владимир Комаров, ул. Васко Kaрангелевски, Сп. Сала МЗТ, бул. АСНОМ, бул.Србија и продолжува по својата траса, a вo oбратна нaсока по бул.Србија, бул.Jaнe Сандански, Tр.Центар, Koмплекс банки, Jугодрво, ул. M.Х.Jaсмин, Дoм нa печат.

– Линија бр. 8:
Влае – бул.Партизански Одреди, Пошта 1, бул.Г.Делчев – Битпазар и на своја траса, исто и во обратната насока.

– Линија бр. 15 и 15а: од Карпош 3 (почетна 7 и 59), ул. Карпошово востание (ОУ.Лазо Трповски), поликлиника Букурешт, бул. Партизански Одреди, бул. Г.Делчев, Судска палата, Комплекс Банки, ул. Владимир Комаров, ул. Васко Карангелевски, Сп.Сала MЗТ,бул. АСНОМ, Ново Лисиче, a oбратно од Ново Лисиче до Комплекс Банки по иста траса, Судска Палата, бул.Гоце Делчев, бул.Партизански одреди до Карпош 3.

– Линија бр. 16:
Железара – Б.Пазар– Југодрво и продолжуваш по своја траса, а во обратната насока по иста траса.

– Линија бр. 19: Почетна станица, Карпош 3 (почетна 7 и 59), ул.Карпошово востание (ОУ.Лазо Трповски), поликлиника Букурешт и продолжуваш по своја траса, а во обратната насока по иста траса.

– Линија бр. 21:
Тр.центар, Судска палата, бул. Г.Делчев, бул.Партизански Одреди и продолжуваш по своја траса, а во обратната насока по иста траса.

– Линија бр. 22:
Тр.центар, Судска палата, бул. Г.Делчев, бул.Партизански Одреди и продолжуваш по своја траса, а во обратната насока по иста траса.

– Линија бр. 22а: Кл.Болница, ул.Железничка, Југодрво, Судска палата, бул.Г.Делчев, бул.Партизански Одреди и продолжуваш по своја траса, а во обратната насока по редовна нормална траса.

– Линија бр. 24: Почетна станица Карпош 3 (почетна 7 и 59), ул. Карпошово востание (ОУ.Лазо Трповски), поликлиника Букурешт, бул. Партизански Одреди , бул.Г.Делчев, Судска палата, Југодрво, и продолжуваш по своја траса. Во обратна насока
по истата траса до Карпош 3.

– Линија бр. 50:
Кл.Болница, ул.Железничка, Југодрво, Битпазар и продолжува по својата траса, а во обратната насока, од Битпазар продолжуваш до Југодрво, ул.Мито Хаџивасилев Јасмин и Кл.Болница.

– Линија бр. 57: Козле, ул.Железничка, Југодрво, Битпазар и продолжуваш по својата траса, а во обратната насока, од Битпазар продолжуваш до Југодрво, ул.Мито Хаџивасилев Јасмин и Козле.

– Линија бр. 59: почетна станица, ул.Карпошово Востание (ОУ.Лазо Трповски), поликлиника Букурешт, бул.Партизански Одреди, бул. Г.Делчев, Битпазар, Бутел – до К.Бара. Во обратната насока по истата траса.

– Линија бр. 59А: К.Вода, Југодрво, Битпазар и продолжуваш по својата траса. Во обратната насока по истата траса.

– Линија бр. 59Б: Ново Лисиче, бул.Јане Сандански, Комплекс банки, Судска палата, Битпазар и продолжуваш по својата траса, а во обратната насока од Битпазар, Судска палата, Комплекс банки, Тр.центар, ул.Владимир Комаров, ул.Васко
Карангелески, бул.АСНОМ и Ново Лисиче.

– Линија 31,41, 51, 67 и 70: Тр.центар, Југодрво, ул.Бихачка, ул.Антон Попов, ул.Димо Хаџидимов, ул.Првомајска и продолжуваш по својата траса. Во обратната насока по истата траса.

– Линија 58:
Тр.центар, Југодрво, ул.Бихачка, ул.Антон Попов, ул.Димо Хаџи Димов и продолжуваш по својата траса. Во обратната насока по истата траса.

II. Линии со непроменета траса:

а) Градски линии: 2, 2А, 9, 65В

б) Приградски линии: 11, 18, 47, 53, 55, 56, 61, 63а, 63б, 65, 66, 68, 69, 71,81

Граѓаните сите информации за промените на режимот на работа на јавниот превоз можат да ги добијатѕ на телефоните за контакт: 02/3173 224, моб. 071/341 002 во диспечерскиот центар на ЈСП.

You May Also Like