Поетско читање и проекција на документарец за Адам Загајевски

Денес сме сведоци како на разни места во светот се издигнуваат нови ѕидови кои ги разделуваат луѓето. Бетонски ѕидови, ѕидови од бодликави жици, или

Read more

Адам Загајевски: Домот е нешто што ви е дадено само еднаш!

Фестивалот има една сеопшта тема која го проникнува фестивалот, а тоа е егзилот и пишувањето во егзил истакна директорот на СВП Мите Стефоски. „Оваа

Read more