Адам Загајевски: Домот е нешто што ви е дадено само еднаш!

Фестивалот има една сеопшта тема која го проникнува фестивалот, а тоа е егзилот и пишувањето во егзил истакна директорот на СВП Мите Стефоски. „Оваа

Read more