Работилница за сценска фотографија

Фото Сојузот на Mакедонија, во рамките на 51те Денови на Македонската Фотографија, ќе одржи работилница за сценска фотографија.

Повикот за пријава е отворен за сите фотографи и фотографки. Повеќе информации тука:

You May Also Like