Прва Антологија на бразилскиот расказ на македонски јазик

Деновиве, издавачката куќа „Три“ ја објави Антологијата на брзаилскиот расказ. Во оваа прва антологија на бразилскиот расказ објавена на македонски јазик се вклучени великаните на бразилскиот краток расказ.

Краткиот расказ како жанр во бразилската литература својот зародиш го дава Мачадо де Асис кон средината на 19. век, а продолжува со некои од најзначајните литературни, па и политички фигури од не толку далечната историја на Бразил.

Колонизацијата, угнетувањето и нееднаквостите се најчестите теми што го окупираат бразилското, па и вкупното латиноамериканско творештво во 19. век. Дваесеттиот век носи крупни промени во веќе независната монархија Бразил, и авторите во книжевното творештво ја истакнуваат тесната врска на бразилската литература со политичката клима во земјата.

Триесеттите години на 20. век се одликуваат и со појавата на модернизмот и силните заложби на сите уметници да дадат свој придонес кон приближување на бразилската култура до контекстот на авангардната европска мисла, и токму во тој период се создава првата генерација на вистински независни автори – Жоао Гимараес Роса, Жорже Амадо, Кларис Лиспектор, кои, инспирирани од експерименталните техники на француските и американските творци, почнуваат да го истакнуваат латиноамериканското гледиште во прашања кои имаат универзален карактер.

You May Also Like