Балканска конференција на збратимени градови

Градот Скопје и Организацијата на збратимени градови од Темпи, Аризона, (SISTER CITIES INTERNATIONAL), се организатори на Балканската конференција на збратимените градови, која ќе се одржи на 6 и 7 јуни 2014 година, во хотелот Холидеј Ин.

Град Скопје
Град Скопје

Градот Скопје и Градот Темпи, Аризона, разменуваат средношколци уште од 1972 година, односно веќе 42 години, а Балканската конференција на збратимените градови што ќе се одржи во Скопје е одлична можност за повторна средба на учесниците во оваа меѓународна размена.

Организаторите на Конференцијата ги покануваат сите досегашни учесници да дојдат и да присуствуваат на сесиите коишто ќе се одржат на 6 и 7 јуни, со почеток во 9 часот, во хотелот Холидеј Ин.

You May Also Like