Младински локални иницијативи во Гази Баба

Граѓанската организација „Младите можат“ ќе започнат со реализација на проектот „Младински локални иницијативи“ подржан од Амбасадата на САД во Р. Македонија и Општина Гази Баба.

youth can

 

Целта на овој проект е јакнење на граѓанското општество преку неформално образование и промоција на младинското учество во локалните граѓански и политички процеси во 4 општини.

Организаторите најавуваат „Општина Гази Баба е првата општина во која ќе се спроведува проектот. Па затоа ги покануваме сите млади жители на општината, на возраст од 16-24 години, да аплицираат за учество во проектот.

Се што треба да на правите е да го пополните апликацискиот формулар и да го испратите наinfo@youthcan.org.mk до 3 јуни (23:59).Обуките ќе се одржуваат во Салата на Советот на општина Гази Баба. Дополнително учесниците ќе бидат навремено информирани доколку има евентуални промени.

За дополнителни прашања и инфомации на gorjan.slavkovski@youthcan.org.mk или на 072/237-070“.

Проектот ќе се одвива во 3 модули:

Модул 1 – Обука: Работа во заедницата и идентификување на локални проблеми (7-8 јуни)

Модул 2 – Обука: Проектно планирање, тимска работа и лидерство (14-15 јуни)

Модул 3 – Имплементирање на локална иницијатива (15 јуни – 15 јули)

You May Also Like