Изложба на графики на Сандра Соломонова во Мала станица

Националната галерија на Македонија (објект Мала станица) утре вечер (четврток, 21.06.2012 година) во 20:00 часот ќе ја отвори самостојната изложба на графики на уметничката Сандра Соломонова. Таа дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје 2006 година, а магистрирала на истиот факултет во 2010 година. Изложбата ќе содржи 40 графики од нејзиниот уметнички опус.


Делата на Сандра Соломонова се карактеризираат со изворна афирмација на сложените графички техники ( сува игла, акватинта и др. ), како и со нагласената интелектуалност во пристапот кон визуелната уметност. Тие се одликуваат со леснотија, филозовска содржина и психолошка продлабоченост, а над се доминира цртежот, кој сведочи за изворната блискост на творецот со замислата и творечката вештина. Слободата која Сандра Соломонова ја издвојувала некогаш од класичните теми, од фигури, предели, ги изместува со експресивна тенденција во апстрактни подрачја, во формативна имагинација, независна и во себеси целосна, интегрирана во областа на „мислата“.

Графиките во континуитет се карактеризираат со различен приод или со варирање на една тема во повеќе структурни и хроматски решенија. Експресивноста на елементите се спротиставува на силите на рационалниот приод, а ефектот со извесна декоративна јасност на преставата. Боените состави се конципирани во дијапазон од потемни до посветли вредности освојувајќи го просторот на белото, зеленото и византиското жолто.

Во најуспешните остварувања се внесени графички сугестии за интимниот простор на сечавањата, како и за ликовниот израз што е компониран од разни искуства и форми на модерната уметност. Графичките остварувања преставуваат поттик за уште попродлабочена анализа, а воедно провоцираат, овозможуваат и нови приоди, размисли и толкувања на нејзиниот сликарски опус.

Изложбата ќе ја отвори г-ѓа Халиде Палоши, директор на НУ Национална галерија на Македонија.

You May Also Like