Изложба “Natura in Vita/Vita in Natura” на Јана Луловска

На 22 септември (четврток), во Национална галерија на Македонија, објект Мала Станица, со почеток во 20 часот, ќе биде отворена самостојната изложба на Јана Луловска, со наслов Natura in Vita/Vita in Natura.

На македонската ликовна сцена во последните години станува се поактуелна работата со дискурзиви на екологијата и заштитата на животната средина, што укажува на фактот дека уметниците се моќна алатка во освестување и праќање на јасни сигнали до политичките чинители за ургентноста од систематски промени. Една од тие визуелни чинители е уметницата Јана Луловска, која со својот мултимедијален пристап, во кој доминантна позиција има нејзиниот матичен медиум – фотографијата и сите нејзини експериментални перпетуации, дава свој придонес во изнаоѓање на механизми за враќање кон природата.

NATURA IN VITA/VITA IN NATURA е насловот на нејзиниот најнов проект, кој се состои од фотографски документарни архиви од животот и работата на село; широкоаголна пејзажна фотографија (сите фотографии трансферирани, во зависност од циклусот, со експериментални методологии на разновидни основи, со цел да му даде на овој медиум друга, поконцептуална и посовремена димензија), звучна инсталација, мирисна семантика и самоодржлива зелена градина во затворен простор и сето тоа зачинето со аспектот на интеракција, т.е. партиципација, во кој и самиот реципиент на визуелниот проект, се чувствува дека придонесува во целата наратологија.

Со овој проект, Луловска става акцент врз илузиите на денешницата – т.е. дека ја гледаме природата како изолиран ентитет. Односот меѓу човештвото и природата е многу покомплексен и нивната динамика се менувала низ вековите. Истовреме, неопходно е да се промени антропоцентричната концептуализација на природниот свет, во кој природата со векови се гледа како „ресурс“ кој им служи на човековите потреби. Природата, како што вели Т. Ј. Демос, мора да се деколонизира.

Луловска ги поместува границите на секојдневната комфорна зона, поставува прашања, нуди и солуции, а на нас е, на критичкиот набљудувач и конзумер, да ја прифатиме пораката во проектот и да делуваме, најнапред со својата активност во проектот, а потоа и индивидуално, секако во контекст на одржливоста, за која постојано зборуваме рецентно. Оттука еден голем уметничко-еколошки наклон кон Луловска за освестувачкиот проект и за интеракцијата со публиката, како нужен ко-чинител во одржувањето, т.е. веќе борбата за одржување на еко балансот.

Јана Луловска е мултимедијален уметник. Завршила додипломски студии на Националната Академија за Театарска и Филмска Уметност„Крсто Сарафов”, во Софија, Бугарија, специјализација уметничка и применета фотографија. Имала самостојни изложби во Македонија, Бугарија, САД и учествувала на повеќе групни изложби во Македонија, САД, Бугарија, Грција, Белгија, Италија, Хрватска.

Учествувала на интернационални резиденции и креативни работилници во Македонија и странство. Во својата работа Луловска се фокусира на темите феминизам, екологија и природа, слободно изразување/граѓанско општество, психологија, емоционалност, перцепција, свесност, култура, филозофија, наука. Во моментов таа работи на женското наследство, животна средина/екологија и инклузивност.

Проектот е финансиски поддржан од Министерство за култура на Република Македонија.

Куратор на изложбата е Ана Франговска.

You May Also Like