Книга за македонско-хрватските книжевни врски

Деновиве во изданиe на Заедницата на Македонци од Хрватска излезе книгата „Столетни опстојби“ од Васил Тоциновски.

Книгата е меѓу ретките чиј интерес се долгите и традиционално добри културни и книжевни врски меѓу Хрватска и Македонија.

Во првиот дел од книгата поместени се студии за женското поетско писмо на македонскиот 19 век, Илинден како тема во македонската поезија и студии за дводомните автори Стојан Божов, Петар Стојков и Серафим Григоров. Вториот дел од книгата содржи монографски труд за Григоров.

You May Also Like