Фолклорни материјали од Тетовско

Фолклорни материјали од тетовскиот крај…. Прељубишта.Кај се родил Марко, па попораснал мало, му нап’лнила мајка му една црпка со вода, па го изпратила там

Read more

Народни песни од Мала Преспа под Албанија

Стерјо Спасе (1914-1989) е еден од најпознатите албански писатели од македонско етничко потекло. Автор е на поголем број литературни дела. Но тој е значаен

Read more

Македонски народни песни од Битолско

Ѓорѓи Белџигеровски беше собирач на македонски народни умотворби од повеќе региони на Македонија. Роден е во градот Ресен во 1930 година. Еден дел од

Read more

Народни песни од збирката на Кирил Македонски

Кирил Македонски е еден од најзначајните македонски музички дејци, интелектуалец и патриот, автор на голем број дела со родољубива содржина. Роден е во Битола

Read more

Соколот во македонското народно творештво

Соколот е птица која доста често (ако не и најчесто) во споредба со другите видови птици, се среќава во македонските народни песни. “Море сокол

Read more