Без национална самосвест нема функционална држава

Македонија е навистина интересен феномен. Сo самото тоа што за многу политички и општествени промени сме лабораториски заморче и сме подложни на туѓи експерименти, покажува

Read more