Медиумите и популарното – проблем или придобивка на модерното време

Без оглед на возраста, полот, расата, економскиот или социјалниот статус, сите сме подложени на влијанието на медиумите. Оваа форма на комуникација е еден од

Read more

Хит песна – што ли беше тоа?!

Интернетот во голема мерка придонесе да се види што всушност народот сака. Ова посебно може да се каже кога е музиката во прашање. Македонските

Read more