Медиумите и популарното – проблем или придобивка на модерното време

Без оглед на возраста, полот, расата, економскиот или социјалниот статус, сите сме подложени на влијанието на медиумите. Оваа форма на комуникација е еден од

Read more

Канческа – Милевска на отворањето на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура

Министерот за култура Елизабета Канческа – Милевска утре (понеделник, 27 јуни 2011 година) во 10:00 часот, во Конгресниот центар на Универзитетот „Св. Кирил и

Read more