Сликарска работилница во Дневниот центар за стари лица

Корисниците на Дневниот центар за стари лица во Гази Баба реализираа работилница за цртање на платно.

rabotilnica_stari_lica_gazi_baba

 

На активноста учествуваа старите лица кои го посетуваат овој дневен центар, кои имаа можност цели два часа да се забавуваат споделувајќи ги своите идеи и креации за цртежите кои ги сликаа.

Работилницата помина успешно и со надеж дека вакви активности ќе има и во иднина со цел развој на креативноста и убаво поминато време кај овие лица.

You May Also Like