Продолжува реконструкцијата на конакот во манастирот „Св. Архангел Михаил” во Варош

Трета фаза од реконструкцијата на источниот конак во манастирскиот комплекс „Св. Архангел Михаил” во Варош, Прилеп …

sveti arhangel mihail varosh 2

Стручните екипи на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј – Прилеп интензивно работат на третата и претпоследна фаза од темелната реконструкција на источниот конак во еден од нај убавите манастирски комплекси „Св. Архангел Михаил” во Варош, Прилеп.

Третата фаза опфаќа изградба на кат, вообличување на објектот со покрив и изработка и вградување на столаријата. Работите се одвиваат според предвидената динамика, а со завршувањето на оваа фаза објектот ќе го добие својот конечен изглед, кој поради изведбата во камен во долниот дел, се добива впечаток како да изникнува од самата карпа. Ваквиот впечаток дополнително визуелно и естетски ја разубавува сликата за целиот манастирски комплекс сместен во подножјето на Марковите кули.

sveti arhangel mihail varosh 1

Новиот конак се гради на вкупна површина од 292 м2 и треба да биде завршен најдоцна до 2015 година. Реализацијата на проектот за обнова на источниот конак од црквата „Свети Архангел Михаил”, која е главната и единствена манастирска црква во варошкиот манастир, претставува потврда за грижата на Министерството за култура за сите непроценливи културни вредности и културното наследството во Република Македонија.

You May Also Like