Привршуваат „Деновите на Јустинијан Први“

Во рамките на културно-историската манифестација „Деновите на Јустинијан Први“, денеска (четврток, 16 мај) на Универзитет Евро-Балкан, ќе се одржат работилници поврзани со црковно пеење и црковните текстови и тоа според следниов распоред:

11. 00  Предавање на м-р Георгиј Секулоски на тема: “Некои аспекти на мелодиското акцентирање на црковните текстови и влијанието на истите врз ритмиката. Музикографијата и редакторскиот процес во источното црковно пеење.”

15.00   Пеачка работилница: Практична примена на методот на Симона Караса.

20.00   Пеачка работилница: Претставување на постигнувањата на учесниците во мајсторскиот клас.

Затварање на мајсторскиот клас.

You May Also Like