Наградна игра на фестивалите Здраво Млади и Сигет

ЗДРАВО МЛАДИ и СИГЕТ ФЕСТИВАЛ, ќе доделат по една влезница за седум дена со кампување за Сигет Фестивал 2014 на двајца посетители на Здраво Млади 2014.

zdravo_mladi_zdravo_zsiget_2014_nagradna_igra

Еден од најпрогресивните музички фестивали во Македонија, ЗДРАВО МЛАДИ и еден од најголемите мултикултурни настани во Европа, СИГЕТ ФЕСТИВАЛ, ќе доделат по една влезница за седум дена со кампување за Сигет Фестивал 2014 на двајца посетители на Здраво Млади 2014.

За повеќе детали за наградната игра посетете ја вебстраницата на Сигет Македонија или вебстраната на фестивалот Здраво Млади!

You May Also Like