Куќата на Татарчеви прогласена за национално културно наследство

Управата за заштита на културното наследство, орган при Министерството за култура на 27.12.2011 година, по предлог на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Битола – Битола, по претходно добиени мислења од Општина Ресен и Министерството за животна средина и просторно планирање, врз основа на член 40 став 2 со законот за заштита на културното наследство донесе решение за прогласување на Куќата на Татарчеви во Ресен за значајно културно наследство.

Предметното добро датира од XIX век и се наоѓа на ул. „29 Ноември“ бр.75, каде моментално срушениот објект зафаќал површина од 176 м2, а дворното место изнесува 765 м2.

Понатаму во решението се предвидува режим за заштита од втор степен што меѓу другото подразбира реконструкција на објектот, врз основа на техничка документација за постојна состојба на стариот објект. За ново изградениот објект кој ќе преставува реплика на старата куќа на Татарчеви, се предвидува нова музејска намена и тој се очекува да преставува не само едукативен и културен центар за ресен туку и пошироко.

Александар Ивановски

You May Also Like