Конкурс за дела за деца и млади

Издавачката куќа Феникс и Фондацијата Македонија презент распишуваат Конкурс за необјавени трудови за Антологијата на (нај)новото за деца и  млади.

girl-reading-a-book

Во информацијата за Конкурсот се вели: „Охрабрени од бројот и квалитетот на пристигнатите текстови за Антологијата на (нај)новото за возрасни, но и поради неможноста да се вклучат во истата и прилозите наменети за најмладите, се распишува и овој нов Конкурс за уште едно ново ретко и необично издание. Тоа воедно е и најубав и најконкретен можен начин да се откријат и нови автори, но и да се објават нови текстови за деца и млади.

Во врска со староста на учесниците нема никакви ограничувања, односно можат да се пријават и помладите, но и повозрасните. Исто така, нема никакви тематски, мотивски содржински и други ограничувања, односно тие се слободни и по избор на самите автори.

Треба да се испратат: 10 песни, 5 раскази, 5 драмски текстови или 3 кратки романи за деца и млади. Еден автор може да учествува со свои материјали од сите овие жанрови, но ќе биде избран и објавен само со прилог во еден жанр.

Рокот за испраќање на текстовите е до 15 мај 2014 година, а материјалите треба да се испраќаат исклучиво по електронски пат на следнава адреса: feniksmk@hotmail.com“.

You May Also Like