Игор Исаковски на Меѓународниот фестивал “Списание во списание”

Од 21 до 28 септември, Игор Исаковски престоjува во Словениjа, во рамките на осмиот Меѓународен фестивал “Списание во списание”, во организациjа на Апокалипса од Љубљана, коj ке се одржи во Шкоцjан, Сежана, Трст и Копер.

Истовремено, ке биде промовирана книгата избрани и нови песни на Игор Исаковски, “Од болскоти и оган”, коjа во едициjата Фрактал, а во словенечки превод на Намита Субиото, на 19 септември jа обjави Апокалипса. Книгата, освен во споменатите места, ќе биде промовирана и во Целjе и во Љубљана.

You May Also Like