Игор Исаковски на Меѓународниот фестивал “Списание во списание”

Од 21 до 28 септември, Игор Исаковски престоjува во Словениjа, во рамките на осмиот Меѓународен фестивал “Списание во списание”, во организациjа на Апокалипса од

Read more