Современиот македонски литературен јазик од Другарството (1903) до АСНОМ (1944)

Историјата на современиот македонски литературен јазик и правопис не почнува од 1945 година, туку неговите теоретски и практични основи се поставени во Македонското научно-литературно

Read more