„Речник на македонските говори во југоисточниот егејски дел“ – во шест тома, промовиран во МАНУ

Денес (среда, 14 ноември 2012) во просториите на Македонската академија на науките и ументостите се промовира „Речникот на македонските говори во југоисточниот егејски дел“  (во шест тома)  на Проф. д-р Коста Пеев.

Промоцијата  ја отвори Акад. Владо Матевски,  секретар на МАНУ, како и Акад. Блаже Ристовски, во својство промотор на шесте тома од Речникот, како и Проф. д-р Максим Каранфиловски, промотор на шестиот том од Речникот  (издание на Македонската академија на науките и уметностите  и на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“).

 

You May Also Like