Кинотека на Македонија на манифестацијата „Браќата Манаки во Истанбул“

Покрај филмските проекции, отворена е и изложба на фотографии на браќата Манаки, подготвена од м-р Роберт Јанкулоски, директор на Македонскиот центар за фотографија.

manifestacija_braka_manaki_istanbul

Во организација на Мимар Синан универзитетот за фини уметности, проуцентската компанија ЕСР Филм од Турција и Кинотеката на Македонија, од 6 до 13 ноември 2014 година, во Истанбул, се одржува манифестацијата „Браќата Манаки во Истанбул“.

Во рамките на манифестацијата е организирана проекција на филмскиот опус на браќата Манаки со музичка изведба во живо на Благој и Бојан Маротови. Маротови се автори на музиката специјално компонирана за илустрација на филмовите на Манакиевци.

Во рамките на манифестацијата ќе биде организирана и презентација на Кинотеката на Македонија како и тркалезна маса проследена со стручна дискусија за животот и делото на Јанаки и Милтон Манаки, на која ќе зборуваат м-р Мими Ѓоргоска-Илиевска, директор на Кинотеката, и м-р Игор Старделов, раководител на филмскиот архив во Кинотеката на Македонија.

На овој начин и Кинотека на Македонија дава свој придонес во одбележувањето на 100-годишнината на туркиот филм.

Сите активности се одржауваат во Мимар Синан универзитетот, еден од најреномираните универзитети во Турција, во чии рамки функционира и Филмскиот и ТВ институт кој е воедно и турски филмски архив. Инаку, во месец мај оваа година, гости на Кинотеката на Македонија, односно турски делегати на 70 Конгрес на ФИАФ во Скопје беа Алев Идрисоглу, Асие Коркмаз и Дујгу Шекероглу од Филмскиот и ТВ институт на Мимар Синан универзитетот.

Манифестацијата е поддржана и од Министерство за култура и туризам на Република Турција, Министерството за култура на Република Македонија, како и од Генералната филмска дирекција и Филмскиот и ТВ институт од Истанбул.

You May Also Like