Денови на Факултетот за физичка култура

По повод 11 ноември денот на Факултетот за физичка култура при Унивезитетот „Свети Кирил и Методиј“ утре и задутре (15 и 16 ноември,2012) ќе се одржи свеченост според следнава програма:

Програма
15.11.2012 четврток, во просториите на факултетот:

9,30 – Почеток на свечена седница на ННС по повод  денот на Факултет по повод 34 години од започнување со работа. Десет минутен воведен збор на Деканот на ФФК;
9,40- Десет минутно обраќање на присутните декани од Факултетите (Љубљана, Загреб, Сплит, Сараево, Травник, Нови Сад, Белград и Ниш);
11,00-11,30- Кафе пауза;
11,30-12,00 Потпишување на договорите за соработка со факултетите Љубљана, Загреб, и Сараево;
12,00-13,00- Коктел

16.11.2012 петок, во просториите на РЕкторатот на УКИМ
9,30-9,45 – Свечено обраќање на Деканот и Ректорот;
9,45-10,00- Промовирање на prviot broj na me|unarodnoto nau~no spisanie “RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH”;
10,00-11,00- Коктел;
11,00- 13,00 Тркалезна маса на тема “Влијанието на високото образование во развојот на спортот“;

You May Also Like