ДПМ се прошири со нови членови

По јавниот повик за проширување на членството на Друштвото на писатели на Македонија, со мнозинство гласови се здобија Андоновски Петар, Бандиловска Елизабета, Гиревска Марија, Исмајловска Мерсиха, Јуруковска Александра, Ковилоски Славчо, Маказлиева Ели, Мартиновска Виолета, Прља Бранко, Спасовска В. Сузана, Стојановска Ана. Стојчевска Снежана и Црвенковска С. Билјана.

Новите членови ќе бидат свечено претставени преку кус разговор и сегмент од творештвото на Книжевната вечер што ќе се одржи во просториите на ДПМ во понеделник, на 15 април, со почеток во 19 часот.

Од ДПМ велат дека на јавниот повик во текот на месец март се пријавиле 47 кандидати. Претседателството ги разгледало сите доставени материјали, ги проанализирало според утврдените критериуми и спровело гласање.

Книгите што во процесот на аплицирање беа доставени во канцеларијата на ДПМ може да се подигнат секој работен ден во периодот помеѓу 9 и 12 часот.

You May Also Like