ДПМ се прошири со нови членови

По јавниот повик за проширување на членството на Друштвото на писатели на Македонија, со мнозинство гласови се здобија Андоновски Петар, Бандиловска Елизабета, Гиревска Марија,

Read more

ДПМ со повик на својот роденден, да се заштити угледот и трудот на писателите

Да се врати позицијата на македонскиот писател зашто е маргинализиран, книгите од домашни автори се незабележани дури и на саемот, ги нема во книжарниците,

Read more

Благодарници за писателите кои половина век се членови на ДПМ

На последната седница претседателството на Друштвото на писатели на Македонија одлучи благодарници да добијат 22 писатели кои во Асоцијацијата членуваат 50 години. Благодарници ќе

Read more