Промоција на книга од Никола Д. Сарајлија

Книгата ќе ја промовира проф. Д-р Христо Петрески, стихови од книгата ќе интерпретира Крстинка Билјаноска, музичка изведба Ѓорги Трајков, гитара. Културно-Информативен Центар – Скопје

Read more