Одбележување на Денот на писателите во затвор

Канцеларијата на потпретседателот на Меѓународниот ПЕН – “Поетики“ и „Разноликост“ – Колекција на поезија, фикција и есеј ќе го одбележат Меѓународниот ден на писателите

Read more