Верувања и суеверија: Tолкување на соништа

Поп, ѓаол, ангел и земјава да паднит пред тебе да видиш на сон… Јордан Џеваиров, роден во Прилеп, во 1895 година видел неколку сонои

Read more

Суеверија запишани од Јордан Хаџи Константинов – Џинот

Суеверија запишани од страна на преродбеникот Јордан Хаџи Константинов – Џинот… Добродетељу сладкиј! Времето ми пројде, умо оште не ми дојде. Кукавицата ме проби,

Read more