Нема загуби на струја, истата некој ја краде или не плаќа!

Навистина не ми е јасно, како некој се осмелува да ни подметне термин „загуба на струја“? Каде се губи истата? Системот е целосно автоматизиран,

Read more