Заминете на стручна пракса во странство преку ИАЕСТЕ

ИАЕСТЕ Македонија го започна надворешниот конкурс за платени стручни пракси во странство за сите студенти од техничките факултети при државните универзитети во Македонија. ИАЕСТЕ

Read more