Антиталент на милениумот на X-Factor Бугарија 2011

После ова, и „Кен ли“ не е смешно! Ваква легенда, ретко мајка раѓа. Ви ја претставуваме младата Марија, која на X-Factor Бугарија 2011 се

Read more