Северина на трибина!

Што се случува кога на некоја натпис ќе се голтне или исчезне некоја буква? Фотографирано на нашата ни Арена Филип 2. Источниот влез за северна трибина. Фотографирано на 1 октомври 2011 година.

фото: Тони Арсовски

You May Also Like