Реконструкција на Домот на култура во беровско Ратево

Со доброволно работно ангажирање на месното население и со финансиска поддршка од буџетот на Општина Берово започна реконструкцијата на домот на културата во селото Ратево.

ratevo-karneval

Во првата фаза од реконструкцијата се врши замена на покривот, за што се набавени нови керамиди, а наместо старите и дотраени дрвени греди и летви се вградуваат нови. Покрај реконструкцијата на домот на културата во програмата за работа на месната заедница на Ратево за 2014 година е предвидено изградба на локален пат од селото до месноста Трите реки и изгардба на улица во должина од 200 метри до Мишовско маало.

Ратево е едно од попголемите малешевски села што често е посетувано од домашни и странски туристи.Тука се организира и познатата туристичко-фолклорна манифестација „Ратевски бамбурци“ која добива меѓународни димензии.

You May Also Like