Креативност во српските учебници

Навистина човек може да се воодушеви од примерите кои се даваат во учебниците од кои младите се образуваат. Примеров е изваден од учебник за шесто одделение во Србија.

You May Also Like